ZEMNÍ PRÁCE   MILAN SCHOVÁNEK  776 067 268

Demolice

Bourání starého domku...

       

                                             

 

Bourání zahradního domku...

       

 

Bourání chodníku,betonových ploch...